Våra tjänster

JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSS ELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄ NING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KO MPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖR SSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JO BCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING

Vi arbetar i avtal med tjänster som ; Stöd & Matchning, Sysselsättningsplatser, Rehabilitering, Arbetsprövning, Handledning och Coaching.

____________________________

 

 

Vi vill skapa en plattform för dig där du har möjlighet att känna att du kan utvecklas i din egen takt och då kan skapa förutsättningar för att växa, vilja och våga. Vi vill också skapa bättre förutsättningar och kunskaper för att du ska kunna SÖKA – FÅ – och BEHÅLLA ett arbete.

 

Vad skall ske för att du skall komma närmare ett arbete? Vad har du behov av? Hur ser dina villkor ut? Vad kan du göra själv och vad kan vi göra tillsammans?

 

Vi erbjuder dig individuellt utformade insatser som skall hjälpa dig att komma närmare ett arbete.

Vad vill du? Vad kan du? För att du framgångsrikt skall kunna marknadsföra dig till arbetsgivarna och ha möjlighet att sälja din kompetens på ett bra sätt behöver du ha goda kunskaper om dig själva. Du behöver också känna till arbetsgivarens förutsättningar och behov.

 

Våra handledare/coacher har en bred och djup kunskap om olika branscher och yrkesroller samt om arbetsmarknadens behov och efterfrågan.

 

Vi stödjer dig i din process och utgår ifrån dina egna förmågor och förutsättningar mot ditt mål som kan vara jobb, utbildning, praktik eller start av eget företag.

 

 

Välkommen till oss!

Lilla Kloster utbildningar AB

Ystadsvägen 22 / (Ingång) Västmanlandsgatan 3

214 30 Malmö

info@lilla-kloster.se

0760-36 78 18

Copyright © All Rights Reserved