Våra samarbetspartners

JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSS ELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄ NING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KO MPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖR SSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JO BCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING

Vi har sedan år 2013 samarbetat i avtal med TRR/Startkraft under TSL försäkringen inom omställningsarbete.

Vi har sedan år 2013 samarbetat med Arbetshälsa vid omställningsarbete inom kommunala verksamheter.

Vi har sedan år 2011 arbetat som externa aktörer i avtal med Arbetsförmedlingen inom olika uppdrag.

Vi samarbetar med BEOM coaching och utveckling sedan år 2014 inom coachning, bemanning, lotsning m.m. i Malmö, Helsingborg och Landskrona.

Vi har också ett ständigt pågående samarbete med olika branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Vi tycker också att det är viktigt att arbeta nära de fackliga organisationerna för att skapa möjligheter till bra lösningar och samarbete för arbetstagare/arbetslösa och arbetsgivare.

Lilla Kloster utbildningar AB

Ystadsvägen 22 / (Ingång) Västmanlandsgatan 3

214 30 Malmö

info@lilla-kloster.se

0760-36 78 18

Copyright © All Rights Reserved