Lilla Kloster Service AB

JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSS ELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄ NING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KO MPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖR SSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JO BCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING

Lilla Kloster Service AB har sedan start år 1999 erbjudit marknaden ett rikt tjänsteutbud inom fastighets- och trädgårdsskötsel, mark- och anläggningsarbeten samt skapande av kreativa utemiljöer.

 

Lilla Kloster Service AB har mångårig erfarenhet att erbjuda deltagare aktiviteter/insatser i form av arbetsträning, praktikperioder, APU-tid samt övriga aktiviteter/insatser enligt överenskommelse med verksamhetens uppdragsgivare/samarbetspartners.

 

Vi ordnar sysselsättningsplatser i vår verksamhet men även externt då vi har mycket kontakter med olika företag och organisationer. Här utgår vi från deltagarens behov, förutsättningar och önskemål.

 

Vi brinner för att skapa nya möjligheter för dig! Vi har stor erfarenhet av att stötta människor och skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden.

 

Lilla kloster Service AB erbjuder deltagare ett utbud av aktiviteter/insatser i syfte att deltagaren genom arbetsträning får möjlighet att ingå i vår verksamhet eller på ett externt företag eller en organisation.

 

Under åren har flertalet deltagare som genomfört aktivitet/insats erbjudits fortsatt anställning i någon form - tillsvidareanställning, säsongsanställning och övrig behovsanställning

Lilla Kloster utbildningar AB

Ystadsvägen 22 / (Ingång) Västmanlandsgatan 3

214 30 Malmö

info@lilla-kloster.se

0760-36 78 18

Copyright © All Rights Reserved