Hem

JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSS ELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄ NING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KO MPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JOBCOACHNING ENTREPENÖR SSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING REHABILITERING JO BCOACHNING ENTREPENÖRSSKAP REKRYTERING KOMPETENSUTVECKLING OMSTÄLLNING UTBILDNING LOTS SYSSELSÄTTNING

Vad skall ske för att du skall komma närmare ett nytt arbete?

 

Vad har du behov av?

 

Hur ser dina villkor ut?

 

Vad kan du göra själv och vad kan vi göra tillsammans?

 

Vi erbjuder dig individuellt utformade insatser som skall hjälpa dig att komma närmare arbete.

 

Vad vill du? Vad kan du?

 

För att du framgångsrikt skall kunna marknadsföra dig till arbetsgivare och ha möjlighet att sälja din kompetens på ett bra sätt behöver du ha goda kunskaper om dig själva. Du behöver också känna till arbetsgivarens förutsättningar och behov.

 

Vi lyser upp din väg till sysselsättning!

Se dina möjligheter!

 

LK Jobb & utbildningar AB

Bragegatan 4

214 30 Malmö

info@lilla-kloster.se

072-331 70 60

Copyright © All Rights Reserved